top of page

Lisättyä todellisuutta matkailupalvelujen tueksi

Kuljet keskellä luontoa ja näet edessäsi mielenkiintoisen muotoisen kiven.  Kerrotaan, että se on ollut kivikautisen ihmisen palvontapaikka. Otat kännykän esiin ja suuntaat puhelimesi kameran kiveä kohti.

 

Kameranäytölle tulee mallinnuskuvaa ja selostusta, mitä ihmiset ovat kivellä kivikautena palvoneet ja uhranneet. Heinäveden matkailuyhdistykselle tehty lisätyn todellisuuden sovellus esittelee alueen neljä muinaiskiveä. 

 

Teksti: Ari Turunen

Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) viittaa näkymään, johon on lisätty tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä ja jota käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien näyttöjen kautta. Se on siis järjestelmä, jossa keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva, ääni, video, teksti, GPS-informaatio) on lisätty näkymään todellisesta ympäristöstä. 

 

Kädessä pidettävä näyttö voi olla esimerkiksi tabletti tai matkapuhelin varustettuna kameralla, jolloin laitteen näytöllä esitetään kameran kautta kuvattu ympäristö täydennettynä lisätyn todellisuuden informaatiolla. Lähes kaikissa matkapuhelimissa on kamera sekä muita lisätyn todellisuuden mahdollistavia teknologioita, kuten kompassi ja GPS. 
 

Heinäveden muinaispaikat sovelluksessa 

 

Uskontotieteen emeritus-professori Juha Pentikäinen vietti pitkiä aikoja Heinävedellä ja tutki eri alojen asiantuntijoiden kanssa Kermajärven aluetta. Hän löysi paljon paikkoja, jotka ovat olleet merkittäviä ja pyhiä. Näitä paikkoja Heinävedellä on yli sata.  Paikkoihin on päässyt tutustumaan opastetuilla päiväretkillä. 

 

Nyt Järvi-Suomen AR-nimisessä Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa on tehty sovellus, joka esittelee neljä muinaispaikkaa Heinävedellä. Ne ovat Juutilanvuoren kasvokivi Kermajärven Hoikansaarella, Ryöskän pöytä Vaaluvirran rannalla, Kytöjoen tafoni Sarvikummussa sekä Takunniemen jalkakivi. Neljä pyhää kiveä esitellään siten, että puhelimen QR-koodin lukija loihtii helimen kameranäytolle kolmiulotteisen mallin kustakin kivestä. Sovelluksessa on videohaastatteluja, äänitiedostoja, kuvia sekä kartta kustakin paikasta. 

 

”Sovellus hyödyntää avointa lähdekoodia ja mahdollistaa toteutuksen ilman erillisen sovelluksen kehitystä,” sanoo sovelluksen kehitystyöhön osallistunut Mikko Valkonen. 

 

Sovelluksen kehitystyötä ohjasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun yliopettaja ja Nestronite Oy:n toimitusjohtaja Jouni Huotari.

 

Nestroniten päätuote on Jaxber-niminen pilvipohjainen mobiilisovellus oivallusten, palautteiden ja kokemusten tallentamiseen ja jakamiseen. Sovellusta on ollut kehittämässä vuodesta 2012 lähtien yli 100 henkilöä. Sovelluksella voi antaa palautetta yrityksen haasteista ja ongelmista kuvina, videona, äänenä tai tekstinä siinä paikassa ja silloin kun havaitaan ongelmien tapahtuvan. Lisätty todellisuus on mukana jatkossa Nestroniten kehitystyössä. 

 

”Matkailualalla on paljon kiinnostavia kehityskohteita”, sanoo Jouni Huotari.

 

”Olemme kehittämässä sovellusta, joka tuo matkailijan älypuhelimeen sellaisia tietoja ja palveluja, jotka elävöittävät luonnonympäristöä ainutlaatuisella tavalla.  Matkaaja voi luonnossa liikkuessaan saada puhelimeensa rikastuttavia matkailupalveluja.  Sovellukseen voidaan laittaa tulemaan tietoja esimerkiksi luonnonympäristön erityispiirteistä ja paikan historiasta: metsistä, järvistä, siellä olevista kasveista ja eläimistä sekä erityisesti matkailuyrittäjien palveluista, sijainnista ja aukioloajoista.” 

 

Digitaalinen ja fyysinen näkymä, kuten luonnonympäristö, ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tällaisia voivat olla vaikka oikean puun takana luontopolulla olevat digitaalinen kolmiulotteinen karhu tai kettu.  

 

”Matkailu- ja muiden yrittäjien kannattaa seurata lisätyn todellisuuden ratkaisujen kehittymistä, koska uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuden saada uusia asiakkaita ja syventää matkailuelämystä”, sanoo Jouni Huotari.

 

”Nuorille ja heidän perheilleen voidaan tarjota esim. Pokemon Go -tyyppisiä haasteita ja sitä kautta saada ihmisiä vierailemaan paikoissa, joihin he eivät välttämättä muuten eksyisi. Eräs skenaario on, että ensin ihmiset tekevät virtuaalimatkoja ja hankkivat kokemuksia vrtuaalilasien kautta. Sen jälkeen he saattavat innostua tekemään oikean matkan paikkaan, jossa lisätyn todellisuuden avulla paikat ja niissä eläneet ihmiset ja eläimet saadaan heräämään henkiin.”

 

Jouni Huotarin mukaan tulevevaisuudessa nähdään yhdistetyn todellisuuden (mixed reality, MR) ratkaisuja, joissa esimerkiksi silmälaseihin on integroitu ominaisuus nähdä lisätietoa eri kohteista, kuten matkailuyritysten tarjoamista tuotteista ja palveluista.

 

”Lisätyn todellisuuden ratkaisut yleistyvät ja saamme monenlaisia uusia elämyksiä esimerkiksi luonnossa liikkuessamme. Tarvitsemme tähän myös sellaisen teknologisen alustan, jonka kautta tiedot eri tuotteista, palveluista ja taustatiedoista syötetään.”

tafoni.jpg

Kytöjoen tafoni on yksi Heinäveden AR-kohteista.

qr hoikansaari.jpg

Hoikansaari.

qr tafoni.jpg

Kytöjoen tafoni.

qr takunniemi.jpg

Takunniemen jalkakivi.

qr ryöskä.jpg

Ryöskän tupa.

Ohje verkkosivun avaamiseen puhelimellasi

1. Avaa QR-koodilukija puhelimellasi. Jos sinulla ei ole QR-koodinlukijaa mene osoitteeseen: https://valakonen.github.io/Heinavesi/ ja siirry ohjeen kohtaan kolme.

 

2. Lue QR-koodi puhelimellasi osoittamalla kamera kohti QR-koodia.

 

3. Puhelimen selain avautuu ja pyytää lupaa kameran käyttöön. Hyväksy lupa kameran käyttöön. Lupa tarvitaan ainoastaan verkkosisällön avaamista varten.

 

4. Tämän jälkeen voit katsella verkkosivun sisältämään 3D-sisältöä osoittamalla kameran kohti QR-koodia. Sisältö vaihtuu automaattisesti, kun luet toisen QR-koodin.

 

5. Huomioi, että verkkosivuun avautuu painikkeita, joiden avulla saat näkyviin lisäsisältöä. 3D-sisällöt näkyvät ainoastaan silloin kun kohdistat kameran kohti QR-koodia

bottom of page